Jeg har selv ansvar for min egen utvikling, min egen trening, og min egen trivsel. Jeg bestemmer ikke selv hva som skjer rundt meg, men jeg bestemmer selv hvordan jeg takler det som skjer.

Vi har alltid et valg. Hvordan jeg reagerer er helt frivillig. Når vi vet at det å reagere negativt kun har negative konsekvenser, er det antageligvis lurt å bli bevisst på hvordan jeg snakker til meg selv. For husk, når jeg snakker til meg selv har jeg kun en tilhører og det er den personen jeg vil mest vel i verden. Nemlig meg selv.

Jeg har verktøyene. Du har svarene. Sammen blir vi gode.

Det er derfor jeg brenner for filosofien «Det er meg det kommer an på».

Det er meg det kommar an på